Πώς μπορώ να βρω τον επόμενο διαθέσιμο αριθμητικό κωδικό προμηθευτή;
Από την επιλογή 4.2

Με τον συνδυασμό των πλήκτρων Shift + F10 σε νέα καταχώριση βρίσκει τον επόμενο διαθέσιμο αριθμητικό κωδικό.