Εγκύκλιος e-ΕΦΚΑ 50/2023
Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση του Δομημένου Ηλεκτρονικού Εγγράφου (SED) Ρ5000 «Περίοδοι Ασφάλισης/Κατοικίας» κατά το προσυνταξιοδοτικό στάδιο

08/12/2023
740736

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΕ & ΔΣΚΑ
Τμήμα Ασφάλισης, Συντάξεων & Παροχών Ασθενείας ΕΕ

Πληροφορίες: Αμαλία Λαγουδάκη
Τατιάνα Γκοντσάροβα
Email: tm.asf.sint.par.ee@efka.gov.gr
gkontsarova@efka.gov.gr

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 50

ΘΕΜΑ: «Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διαχείριση του Δομημένου Ηλεκτρονικού Εγγράφου (SED) Ρ5000 «Περίοδοι Ασφάλισης/Κατοικίας» κατά το προσυνταξιοδοτικό στάδιο».

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες σχετικά με τη διαχείριση του Δομημένου Ηλεκτρονικού Εγγράφου (SED) Ρ5000 «Περίοδοι Ασφάλισης/Κατοικίας» κατά το προσυνταξιοδοτικό στάδιο.

Οι συγκεκριμένες οδηγίες αφορούν: α) τη συμπλήρωση του SED P5000 από τα αρμόδια Τμήματα Ασφάλισης και Εισφορών και τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του e-ΕΦΚΑ, β) τον χειρισμό των SED P5000 που λαμβάνουν οι υπηρεσίες μας από τους φορείς κρατών μελών της ΕΕ, χωρών του ΕΟΧ (Νορβηγία-Ισλανδία-Λιχτενστάιν), την Ελβετία και το Ηνωμένο Βασίλειο (Η.Β.), γ) κανόνες μετατροπής των χρόνων ασφάλισης του εξωτερικού για την αξιοποίηση τους από τους ενδιαφερόμενους και τον Φορέα μας, δ) τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται κατά το προσυνταξιοδοτικό στάδιο για την ανταλλαγή του SED P5000 μέσω του συστήματος EESSI.

Επισυνάπτεται επίσης υπόδειγμα απαντητικού εγγράφου προς τους ασφαλισμένους σε αίτημά τους για τη διαπίστωση ξένου χρόνου ασφάλισης.

Υπενθυμίζουμε ότι για πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που χρησιμοποιούνται μέσω του συστήματος Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Πληροφοριών Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΕSSI) υπάρχει αναρτημένο εκπαιδευτικό υλικό στην πλατφόρμα ΖΗΝΩΝ.

Επισυνάπτονται:
1. Οδηγίες συμπλήρωσης και διαχείρισης του SED P5000 προσυνταξιοδοτικά
2. Βεβαίωση χρόνου ασφάλισης εξωτερικού

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΕΡΒΑ