Στο Γενικό Λογιστικό σχέδιο όταν ανοίγετε λογαριασμό, γιατί υπάρχουν τρία πεδία καταχώρησης Σύνδεσης Ε3;

Αυτή η δυνατότητα υπάρχει ώστε να καλυφθούν οι εξαιρετικές περιπτώσεις εκείνων των λογαριασμών που είναι απαραίτητο να ενημερώσουν περισσότερα από ένα πεδίο στο έντυπο Ε3.