Μέσα στην Εισαγωγή Μετόχου υπάρχει το πεδίο «Ε3 αφορά». Πώς λειτουργεί το πεδίο αυτό;
Εδώ υπάρχουν οι επιλογές Υπόχρεο και Σύζυγο. Η προεπιλεγμένη επιλογή του πεδίου είναι Υπόχρεος. Αν όμως η εταιρία αφορά την σύζυγο του υπόχρεου, τότε τα στοιχεία εκείνα του Ε3 (ή και του Ε5) που μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1, αφορούν την σύζυγο. Σε αυτή την περίπτωση επιλέγετε Σύζυγο.