Ε.2186/2021
Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 «Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις»

Αθήνα, 28 -09-2021
Αριθ. Πρωτ.:Ε 2186/28-09-2021

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ-ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΔΑ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΚ ΚΑΙ ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Ταχ. Δ/νση:Καρ.Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:101 84, Αθήνα
Πληροφορίες:Παυλίδης Μιχ.
Τηλέφωνο:210 6987406
E-Mail:finexcis@aade.gr
Url:www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2186/2021

Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 133 «Επιβολή τέλους ταξινόμησης στα διασκευασμένα από ανοιχτά φορτηγά σε κλειστά αντί των φορολογικών επιβαρύνσεων – Τροποποίηση της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/01» του νόμου 4831/21 (Α΄170) «Οργανισμός του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) και κατάσταση των λειτουργών και των υπαλλήλων του και άλλες διατάξεις».

Κοινοποιούμε για ενημέρωση και εφαρμογή τις διατάξεις του άρθρου 133 του ν.4831/2021 (Α΄170), με τις οποίες προβλέπεται η μείωση των κατά περίπτωση εφάπαξ ποσών της παρ. 5 του άρθρου 123 του ν.2960/2001, για τα ανοιχτά φορτηγά αυτοκίνητα της Δ.Κ. 87.04 που διασκευάζονται σε κλειστά της ίδιας δασμολογικής κλάσης, μικτού βάρους μέχρι και τρεισήμισι (3,5) τόνους.

Η ισχύς της εν λόγω διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 4818/2021 (Α΄124), αρχίζει από τη δημοσίευση του νόμου, ήτοι από 23.9.2021.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ