Ε.2071/2023
Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων κατά των επιδοτήσεων

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ε 2071/22-11-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση:Κ. Σερβίας 10
Ταχ.Κώδικας:101 84
Πληροφορ.:Μ.Μπαρσάκη
Τηλέφωνο:210-69.87.476
Fax:210-69.87.506
E-Mail:m.mparsaki@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2071/2023

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την επικείμενη λήξη της ισχύος ορισμένων μέτρων κατά των επιδοτήσεων»

1. Με την υπ’αριθ. C2023/589 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 06.11.2023, η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη για την επικείμενη λήξη ισχύος ορισμένων μέτρων κατά των επιδοτήσεων, σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΪΟΝ
ΚΩΔΙΚΟΣ Σ.Ο
ΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΚΕΙΜΕΝΗΣ ΛΗΞΗΣ
Τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο
ΣΟ 3907 61 00
Ινδία
01.08.2024

2. Οι ενωσιακοί παραγωγοί μπορούν να υποβάλουν γραπτή αίτηση επανεξέτασης, με βάση τα ανωτέρω, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή [European Commission, Directorate-General for Trade (Unit G-1), CHAR 4/39, 1049 Brussels, Βέλγιο], ανά πάσα στιγμή μετά την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης, αλλά το αργότερο τρεις μήνες πριν από την ημερομηνία επικείμενης λήξης 01/08/2024.

Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης αλλαγής στη δασμολογική κατάταξη.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ