Ε.2069/2023
Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές κινητών διατάξεων πρόσβασης («ΚΔΠ»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας
Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: Ε.2069

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ & ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ & ΔΑΣΜΟΛ. ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84
Πληροφορίες: M.Mπαρσάκη
Τηλέφωνο: 210-69.87.476
Fax: 210-69.87.506
E-Mail:  m.mparsaki@aade.gr
Url: www.aade.gr

ΘΕΜΑ: «Ανακοίνωση για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές κινητών διατάξεων πρόσβασης («ΚΔΠ»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας»

1.Με την υπ αριθ. C2023/783 Ανακοίνωση της Επιτροπής, η οποία δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ στις 13.11.2023, η Επιτροπή ενημερώνει τα Κράτη – Μέλη για την έναρξη διαδικασίας αντιντάμπινγκ σχετικά με τις εισαγωγές κινητών διατάξεων πρόσβασης («ΚΔΠ»), καταγωγής Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:

ΠΡΟΪΟΝΚΩΔΙΚΟΣ Σ.ΟΧΩΡΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ
Κινητές διατάξεις πρόσβασηςΣΟ ex 8427 10 10,
ex 8427 20 19,
ex 8428 90 90 και, για τα προσυναρμολογημένα ή έτοιμα προς συναρμολόγηση τμήματα ΚΔΠ,
στους κωδικούς ex 8431 20 00 και
ex 8431 39 00
(κωδικοί TARIC:
8427 10 10 10,
8427 20 19 10,
8428 90 90 20,
8431 20 00 60 και
8431 39 00 10).
Λαϊκή Δημοκρατίας της Κίνας

2. Οι εν λόγω κωδικοί ΣΟ παρατίθεται για πληροφοριακούς και μόνο λόγους, με την επιφύλαξη μεταγενέστερης αλλαγής στη δασμολογική κατάταξη.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται:

Τα Τελωνεία εισαγωγής να αντικαταστήσουν με τον αποστελλόμενο Πίνακα, τον Πίνακα Ερευνών εμπορευμάτων, για τα οποία διεξάγεται έρευνα αντιντάμπινγκ ή αντεπιδότησης.

 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Α.Α.Δ.Ε.
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ