Ε.2061/2023
Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου 2023
Ε 2061/19-10-2023

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄ΤΕΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας: 106 72 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132122400
Fax : 210 3645413
Url : www.aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2061/2023

Θέμα: «Κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Εγκύκλιος με θέμα τη κοινοποίηση πίνακα περιοχών στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024.

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Κοινοποιείται προς ενημέρωση πίνακας με τις περιοχές, στις οποίες διενεργήθηκε ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αποδέκτες της εν λόγω εγκυκλίου είναι οι φορείς που εμπλέκονται στην παραγωγή βρώσιμου ελαιολάδου και πώλησης ελαιών και στην καταπολέμηση του δάκου.

Κοινοποιείται ο κατωτέρω πίνακας περιοχών, στις οποίες διενεργήθηκε, με μέριμνα και δαπάνη του Δημοσίου, ομαδική καταπολέμηση του δάκου της ελιάς, κατά το ελαιοκομικό έτος 2023-2024, για να λάβουν γνώση και να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι ανά περιφέρεια.

1. Αναλυτικές οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή των διατάξεων του α.ν. 112/1967, με τις οποίες επιβλήθηκε η εισφορά δακοκτονίας, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 102 του ν. 1402/1983, έχουν δοθεί με την εγκύκλιο Σ.4309/159/ΕΓΚ.19/01.12.1983.

2. Οι ελαιοκαλλιεργητές, οι οποίοι κατά το έτος 2023 άσκησαν τους κανόνες της Βιολογικής Γεωργίας, δεν υποχρεούνται στην καταβολή εισφοράς δακοκτονίας. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατάσταση με τα ονόματα των καλλιεργητών αυτών κατά περιοχή. Αντίγραφο της σχετικής απόφασης θα παραδίδεται από τον βιοκαλλιεργητή στον ελαιοτριβέα ως δικαιολογητικό για την μη είσπραξη από αυτόν εισφοράς δακοκτονίας.

3. Οι ελαιοκαλλιεργητές ελαιώνων, οι οποίοι κατ΄ αρχάς εντάχθηκαν στο πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης του δάκου της ελιάς, αλλά μέχρι το τέλος της ελαιοκομικής περιόδου 2023 δεν εφαρμόσθηκε το πρόγραμμα της συλλογικής καταπολέμησης, δεν υποχρεούνται στην καταβολή της εισφοράς δακοκτονίας για το έτος 2023. Οι Περιφερειακές Ενότητες θα αποστείλουν στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. κατάσταση των πρωτοβάθμιων Ο.Τ.Α. στις περιοχές των οποίων δεν εφαρμόσθηκε πρόγραμμα συλλογικής καταπολέμησης.

4. Τέλος, με την εγκύκλιό μας Ε.2056/2023 (ΑΔΑ:ΨΔ8846ΜΠ3Ζ-Χ9Φ) γνωστοποιήθηκε η τιμή του ελαιολάδου κατά κιλό (1,524 ευρώ/κιλό), η οποία θα λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή των διατάξεων της εισφοράς δακοκτονίας για το ελαιοκομικό έτος 2023-2024.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ