Ε.2050/2023
Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023, λόγω αναπηρίας οχημάτων που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ)

Αθήνα, 20/7/2023
Ε 2050/20-07-2023

 

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β ΤΕΛΩΝ & ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Σίνα 2-4
Ταχ. Κώδικας:106 72, Αθήνα
Τηλέφωνο:2132122400
e-mail:deef@aade.gr
Url: www.aade.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Α. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Β. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Ε 2050/2023

ΘΕΜΑ: Νέα προθεσμία προσκόμισης δικαιολογητικών για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023, λόγω αναπηρίας οχημάτων που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο πληροφοριακό σύστημα οχημάτων (ΠΣΟ).

Σχετ. Ε 2014/2023.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η εγκύκλιος αφορά στη δυνατότητα προσκόμισης δικαιολογητικών μέχρι 29-09-2023 για την απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023, λόγω αναπηρίας, οχημάτων που δεν διορθώθηκε έως σήμερα η εικόνα τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Οχημάτων (ΠΣΟ).

Β) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Με την παρούσα ορίζεται νέα καταληκτική προθεσμία για την προσκόμιση των δικαιολογητικών όσων ιδιοκτητών αναπηρικών οχημάτων δεν προσήλθαν για έλεγχο δικαιολογητικών για τη διόρθωση της εικόνας τους στο ΠΣΟ, ώστε να δικαιούνται απαλλαγής για τα τέλη κυκλοφορίας έτους 2023.

Γ) ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Αφορά κατόχους αναπηρικών οχημάτων οι οποίοι δεν έχουν έως σήμερα προσκομίσει στη Δ.Ο.Υ. τα απαραίτητα δικαιολογητικά ώστε να ελεγχθούν οι προϋποθέσεις απαλλαγής και να διορθωθεί η εικόνα τους στο ΠΣΟ.

Σε συνέχεια της εγκυκλίου Ε.2014/2023 και όσον αφορά τις περιπτώσεις της παρ. Γ αυτής, για τα αναπηρικά οχήματα που δεν διορθώθηκε η εικόνα τους, λόγω μη προσέλευσης των ιδιοκτητών τους για έλεγχο δικαιολογητικών έως σήμερα, ενημερώνονται οι ιδιοκτήτες σχετικά με την υποχρέωσή τους να προσκομίσουν τα σχετικά δικαιολογητικά (ιατρική γνωμάτευση ή και αντιστοίχιση της πάθησης) έως 29/9/2023, προκειμένου να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας έτους 2023. Η ενημέρωση διενεργείται κατ’ αρχήν με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κεντρικά και με κοινοποίηση στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στην εφαρμογή «e- κοινοποιήσεις» στην πλατφόρμα myAADE ή μέσω συστημένων επιστολών από τη Δ.Ο.Υ. σε περίπτωση μη ύπαρξης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Υπενθυμίζεται ότι, εφόσον τα εν λόγω πρόσωπα δεν προσέλθουν για έλεγχο, ή μετά τον έλεγχο της Δ.Ο.Υ. διαπιστωθεί ότι δεν δικαιούνται την απαλλαγή, επιβάλλονται για το 2023 τα τέλη κυκλοφορίας χωρίς το πρόστιμο, εφόσον η πληρωμή διενεργηθεί εντός του έτους.

 

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ