ΔΤΔ Δ 1008384/18-01-2023
Αναγραφή θέσης «Πληρώθηκε από» στο αποδεικτικό είσπραξης του ICISnet για Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)

Αθήνα, 18/01/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΤΔ Δ 1008384 ΕΞ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ.
1. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ Δ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΗΣ ΟΦΕΙΛΗΣ & ΤΑΜΕΙΑΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
2. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΟΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ & ΦΠΑ
ΤΜΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση:Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας:10184 Αθήνα
Πληροφορίες:Κ. Πετράκης
Τηλέφωνο:2106987440
E-Mail:dtd@aade.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Αναγραφή θέσης «Πληρώθηκε από» στο αποδεικτικό είσπραξης του ICISnet για Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ)»

Με αφορμή την υλοποίηση νέας έκδοσης στο παραγωγικό περιβάλλον του ICISnet σχετικά με το αποδεικτικό είσπραξης για Δηλώσεις Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΔΕΦΚ), σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

Στο αποδεικτικό είσπραξης στη θέση «ΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ», ισχύουν τα παρακάτω:

1. Στην περίπτωση που ο άμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος καταβάλει το ποσό της αναγραφόμενης επί του αποδεικτικού είσπραξης τελωνειακής οφειλής για λογαριασμό του άμεσα τελωνειακά αντιπροσωπευόμενου, θα συμπληρώνεται στις ειδικές μνείες η επιλογή: «1966 – πληρώθηκε από τον άμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο» και θα εκτυπώνονται στο αποδεικτικό είσπραξης και στη συγκεκριμένη θέση τα στοιχεία του άμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.

2. Στην περίπτωση που ο έμμεσος τελωνειακός αντιπρόσωπος καταβάλει το ποσό της αναγραφόμενης επί του αποδεικτικού είσπραξης τελωνειακής οφειλής για λογαριασμό του έμμεσα τελωνειακά αντιπροσωπευόμενου, θα συμπληρώνεται στις ειδικές μνείες η επιλογή: «1967 – πληρώθηκε από τον έμμεσο τελωνειακό αντιπρόσωπο» και θα εκτυπώνονται στο αποδεικτικό είσπραξης και στη συγκεκριμένη θέση τα στοιχεία του έμμεσου τελωνειακού αντιπροσώπου.

Στις λοιπές περιπτώσεις, το αποδεικτικό είσπραξης θα εκτυπώνεται με τα στοιχεία του υπόχρεου/παραλήπτη καθότι θεωρείται ότι το ποσό της αναγραφόμενης επί του αποδεικτικού
είσπραξης τελωνειακής οφειλής πληρώθηκε από το ίδιο το συγκεκριμένο πρόσωπο και για λογαριασμό του, χωρίς καμία καταχώριση στη θέση «ειδικές μνείες».-

Τέλος, σας υπενθυμίζουμε ότι η άσκηση τελωνειακής αντιπροσώπευσης ορίζεται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στον Νόμο 4955/2022 (ΦΕΚ 139 Α).

 

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ Δ/ΝΤΗΣ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΜΟΥΡΤΙΔΗΣ