Έχετε έναν εργαζόμενο που δουλεύει σε -2- διαφορετικές εταιρίες ταυτόχρονα. Και στις δύο είναι χαμηλόμισθος άρα δεν γίνεται καμία παρακράτηση φόρου σε καμία από τις -2- εταιρίες. Αν όμως αθροίσετε τις αποδοχές του αυτές είναι φορολογητέες. Πώς θα το χειριστείτε αν το κράτος καλέσει τον εργαζόμενο να καταβάλλει φόρο κάνοντάς του εκκαθάριση;
Από την στιγμή που δουλεύει σε -2- εταιρίες και στην κάθε μια είναι αφορολόγητος και δεν βγαίνει ενιαία μισθοδοσία το πρόγραμμα δεν θα του υπολογίσει φόρο. Θα πρέπει να δείτε αντικειμενικά το γεγονός, και τι προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα ενημερώσετε τον εργαζόμενο τον λόγο για τον οποίον του ζητήθηκε να καταβάλλει φόρο από την στιγμή που δουλεύει σε -2- εταιρίες.
Επίσης θα πρέπει να δείτε σε ποια εταιρία έχει γίνει η αναγγελία πρόσληψης, με ποιον ΚΑΔ και ταμείο ασφαλίζεται, αν μπορεί να λείπει από την μία εταιρία π.χ. για άδεια και εκείνη την στιγμή να δουλεύει στην άλλη εταιρία κτλ.
Δηλαδή θα πρέπει να γίνει περαιτέρω λογιστική και νομική έρευνα της περίπτωσης.
Πάντως θα πρέπει να ενημερώσετε τον εργαζόμενο ότι σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πιθανό το κράτος να του ζητήσει καταβολή φόρου αφού μέσα στο έτος δεν έγινε καμία παρακράτηση.