Υπολογίζετε το Δώρο Χριστουγέννων ή του Πάσχα για έναν εργαζόμενό σας. Ο εργαζόμενος είχε υπερωρίες ή επιδόματα ή και τα δύο. Το πρόγραμμα θα υπολογίζει αυτόματα την αναλογία τους στα Δώρα; Πώς μπορείτε να το παραμετροποιήσετε?
Θα πάτε στον Εργαζόμενο στο ταμπελάκι Εργασιακά. Στο δεξιό μέρος της οθόνης, στο πεδίο Προσαύξηση Δώρων/ Επιδομάτων θα ορίσετε Ναι ή Όχι ανάλογα αν θέλετε να υπολογίζονται αυτόματα και να προσαυξάνουν τα δώρα.