Έχετε εργαζόμενη με άδεια απουσίας τοκετού. Η απουσία της όμως θα πρέπει να συνυπολογιστεί για τα δώρα. Πώς θα το χειριστείτε στο πρόγραμμα και τι σενάρια υπάρχουν;
Κατ’αρχάς ισχύουν τα εξής:

Άδεια απουσίας: Η εγκυμονούσα (άσχετα με τον χρόνο εργασίας στον εργοδότη και ανεξάρτητα της ιδιότητας που εργάζεται, υπάλληλος, ημερομίσθιος κτλ), δικαιούται να λάβει άδεια τοκετού προσκομίζοντας πιστοποιητικό ιατρού που να βεβαιώνει την πιθανή ημέρα τοκετού.

Η συνολική διάρκεια της άδειας ανέρχεται σε 17 εβδομάδες, δηλαδή 119 ημερολογιακές ημέρες (και τα Σαββατοκύριακα, όλες) συνολικά.
Από αυτές, τις 56 ημέρες δηλαδή τις 8 εβδομάδες τις παίρνει πριν από την πιθανή ημέρα τοκετού, και τις υπόλοιπες 63, δηλαδή 9 εβδομάδες, μετά την ημέρα τοκετού (άδεια τοκετού).

Η εργαζόμενη δικαιούται όλο το δώρο Πάσχα και Χριστουγέννων για αυτή την περίοδο της αδείας, είτε του τοκετού (= birth, confinement, labour leave) είτε της κυοφορίας (= gestation, maternity, pregrancy leave) .

Η εργαζόμενη δικαιούται από τον εργοδότη 13 ημέρες ασθένειας εγκυμοσύνης το 1ο εργασιακό έτος και 25 για τα επόμενα.

Πότε η συνολική άδεια μπορεί να υπερβαίνει τις 17 εβδομάδες:
Αν ο τοκετός δεν πραγματοποιηθεί στην πιθανή ημερομηνία, τότε οι 56 ημέρες θα παραταθούν μέχρι την ημέρα του τοκετού, και η άδεια τοκετού ξεκινάει κανονικά για 63 ημέρες από την ημερομηνία αυτήν.

Αν για παράδειγμα ο τοκετός γίνει 4 ημέρες αργότερα τότε η άδεια κυοφορίας αναμορφώνεται στις 60 ημέρες, και η άδεια τοκετού θα παραμείνει στις 63 ημέρες, σύνολο νέας άδειας 60 + 63 = 123 ( μεγαλύτερο από το 119 κατά 4 ημέρες).

Άρα στο πρόγραμμα υπάρχουν τα εξής σενάρια:

Αν είμαστε πριν το Δώρο Πάσχα, στο διάστημα δηλαδή Γενάρη με Απρίλιο:

Αν ξεκινήσει η άδεια κυοφορίας από την αρχή του Γενάρη τότε, 4 μήνες * 25 ημέρες = 100 ημέρες.

Άρα για το Δώρο Πάσχα θα πρέπει να προσμετρηθούν οι 100 ημέρες, και για το Δώρο Χριστουγέννων οι υπόλοιπες 200 (για το διάστημα από 1/5 έως 31/12).
Συγκεκριμένα αν η άδεια κυοφορίας ξεκινάει από 1η Γενάρη, τότε θα λήξει σε 56 ημέρες, 2 μήνες, δηλαδή 1η Μάρτη (ημέρα τοκετού), και μετά θα ξεκινήσει η άδεια τοκετού για 63 ημέρες, άρα μέχρι και την 1η εβδομάδα του Μαϊου.

Άρα πήρε 14 εβδομάδες πριν από την ημερομηνία τοκετού, δηλαδή εξάντλησε τις 8 εβδομάδες της κυοφορίας, και χρησιμοποίησε και 8 εβδομάδες από την τοκετού. Άρα μένει ακόμα 1 εβδομάδα (17-16), που θα την πάρει τον Μάιο και θα πρέπει να συνυπολογιστεί για το δώρο Χριστουγέννων.

Στο πρόγραμμα στην ασθένεια εγκυμοσύνης, στην κίνηση που περάσαμε τον Γενάρη, στο πεδίο Εγκυμοσύνη θα πρέπει να βάλουμε 75 ημέρες αν δικαιούται 25 ασθένεια (75+25=100) ή 87 αν δικαιούται 13 ημέρες ασθένεια (13+87=100).