Δόλια ασφάλιση:Πρόκειται για την εικονική ασφάλιση που δεν ανταποκρίνεται σε πραγματική απασχόληση με σκοπό την κατοχύρωση δικαιωμάτων στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ, την λήψη παροχών σε χρήμα ή σε είδος, ή την θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η ασφάλιση θα πρέπει να προέρχεται από πραγματική απασχόληση και να μην είναι παραπλανητική με σκοπό την απόκτηση παράνομων ωφελημάτων.
Οι περιπτώσεις που συναντώνται συνήθως και συνιστούν δόλια ασφάλιση είναι η εικονική ασφάλιση κατόπιν συμφωνίας εργοδότη και ασφαλισμένου με σκοπό τη θεμελίωση δικαιωμάτων του δεύτερου και προϋποθέσεων λήψεως παροχών (πχ ασθένειας, συντάξεως, ασφαλιστικής ικανότητας κτλ), η ασφάλιση με ποσά εισφορών επί αποδοχών μεγαλύτερων από αυτές που καταβλήθηκαν (πχ υπερωρίας, υπερεργασία, bonus κτλ) με σκοπό την λήψη μεγαλύτερων παροχών, πχ μεγαλύτερη σύνταξη.