Έχετε έναν εργαζόμενο που τον προσλάβατε μέσα στον Δεκέμβριο και δεν έχετε τρέξει τις τακτικές του. Στο Δώρο Χριστουγέννων θα δει η εφαρμογή δεδουλευμένη την κίνηση του Δεκεμβρίου ή όχι;
Όχι, αν ο εργαζόμενος έχει προσληφθεί τον 12ο δεν θα τον δει δεδουλευμένο για να του υπολογίσει την όποια ελάχιστη αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων. Θα πρέπει να υπολογίσετε πρώτα τις τακτικές του 12ου και μετά το δώρο.