Πώς μπορείτε να διορθώσετε τα αποτελέσματα της ΜΥΦ για κάποιον πελάτη ή προμηθευτή χωρίς να χρειάζεται να παρέμβετε στις καταχωρημένες κινήσεις της χρήσης;
Επειδή η ΜΥΦ ενημερώνεται κατευθείαν από τις κινήσεις εφόσον οι λογαριασμοί που κινούνται ενημερώνουν τη ΜΥΦ και οι πελάτες-προμηθευτές έχουν ΑΦΜ, σας δίνεται η εξής δυνατότητα εύκολης παρέμβασης της ΜΥΦ, έτσι ώστε να αποφεύγεται η εκ των υστέρων παρέμβαση στις κινήσεις της χρήσης:
Έχοντας επιβεβαιώσει ότι εργάζεστε στο πρόγραμμα με ημερομηνία έτους που αφορά τη συγκεκριμένη χρήση, μπορείτε για κάποιον πελάτη ή προμηθευτή να διορθώσετε το αποτέλεσμα της ΜΥΦ, καταχωρώντας στην επιλογή Στοιχεία ΜΥΦ (που βρίσκεται μέσα στα στοιχεία του πελάτη ή προμηθευτή), στο πεδίο Αριθμός παρ/τικών, τον αριθμό των παραστατικών με αξία άνω των 300 ευρώ που υπολείπεται ή αρνητικά τον αριθμό των παραστατικών που υπερβαίνει το σύνολο (για παράδειγμα αν έχετε πέντε ακυρωμένα παραστατικά άνω των 300 ευρώ που δεν πρέπει να συμπεριληφθούν στη ΜΥΦ, θα καταχωρήσετε τον αριθμό -5) και στο πεδίο Αξία παρ/τικών την αξία (θετικά ή αρνητικά) που αντιστοιχεί στον παραπάνω καταχωρημένο αριθμό παραστατικών.