Πώς μπορώ να δημιουργήσω πχ έναν κατάλογος πελατών που να περιέχει πεδία από το αρχείο τους όπως: Κωδικός, Επωνυμία, ΑΦΜ;
Από την επιλογή 4.Α για την δημιουργία του report και από την επιλογή 4.1 για την εκτέλεση του.

Από την επιλογή 4.Α με shift+? επιλέγετε το αρχείο πελατών.
Στο πεδίο εκτύπωση με shift+? επιλέγετε την πρώτη εκτύπωση(max 10 εκτυπώσεις ανά αρχείο).
Στο πεδίο Τίτλος πληκτρολογείτε τον τίτλο της εκτύπωσης.
Με shift+? επιλέγετε το πεδίο Κωδικός στην συνέχεια την Επωνυμία και στο τρίτο πεδίο το ΑΦΜ.

Με F10 καταχωρείτε.

Για να εκτελέσετε τον κατάλογο μεταφερθείτε στην επιλογή 4.1.
Στα εικονίδια που βρίσκονται στο κάτω μέρος της οθόνης και στο δεξί μέρος υπάρχει ένα εικονίδιο με μεγεθυντικό φακό. Πατήστε πάνω του και σας εμφανίζει τις εκτυπώσεις που έχετε δημιουργήσει από την επιλογή 4.Α.

Με διπλό κλικ πάνω στην εκτύπωση εμφανίζονται τα φίλτρα των κωδικών και με F10 εκτελείτε ο κατάλογος όπου εμφανίζονται τα παραπάνω πεδία που επιλέξατε στην δημιουργία του.