Θέλετε να δημιουργήσετε μία νέα εταιρία. Το πρόγραμμα σας δίνει το μήνυμα «Λανθασμένα ή ελλειπή Στοιχεία».
Τι θα πρέπει να κάνετε; Τα πεδία με τα αστεράκια είναι υποχρεωτικά στην συμπλήρωσή τους. Θα πρέπει λοιπόν να τα συμπληρώσετε. Προσοχή στον ΑΦΜ του εργοδότη και στο υποκατάστημα ΙΚΑ στο οποίο ανήκει η εταιρία.