Διαθεσιμότητα εργαζόμενου και άδειαΤο χρονικό διάστημα στο οποίο τίθενται σε διαθεσιμότητα οι μισθωτοί θεωρείται, όσον αφορά την λήψη εκ μέρους τους της κανονικής άδειας, ως χρόνος συνεχούς υπηρεσίας και κατόπιν τούτου έχουν τα ίδια δικαιώματα χρήσης της άδειας- τόσο ο μισθωτός που απασχολείται τακτικά και επί σταθερής βάσης, όσο και ο μισθωτός που βρίσκεται σε διαθεσιμότητα.