Διάρκεια σύμβασης ορισμένου χρόνου:Υπάρχει χρονικός περιορισμός για την διάρκεια ισχύος σύμβασης ορισμένου χρόνου;
Δεν υπάρχει χρονικός περιορισμός, και εξαρτάται από τα αντικειμενικά κριτήρια, όπως ο χρόνος που χρειάζεται το πέρας του έργου, ή η φύση της εταιρίας και η εργασία που εκτελεί ο εργαζόμενος.

Να υπενθυμίσουμε ότι όταν η διάρκεια της ορισμένης σύμβασης είναι μικρότερη του έτους, ο φόρος υπολογίζεται στο 3% επί των αποδοχών. Αν η διάρκεια είναι μεγαλύτερη του έτους τότε υπολογίζεται κανονικά στην κλίμακα.