Ποια είναι η διάρκεια σύμβασης ορισμένου χρόνου:-Αυτό εξαρτάται από την διάρκεια της προσφερόμενης εργασίας του μισθωτού, πόσος χρόνος απαιτείται για την ολοκλήρωση εκτέλεσης του έργου ή της εργασίας (δηλαδή δεν υπάρχει συγκεκριμένη διάρκεια της σύμβασης).
Αν όμως η σύμβαση ορισμένου έργου δεν δικαιολογείται από τις αντικειμενικές συνθήκες της εργασίας και τα πραγματικά δεδομένα, τότε αν υπάρξουν -3- ανανεώσεις των συμβάσεων ορισμένου σε μικρότερο χρονικό διάστημα 24νω μηνών, τότε θεωρείται ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, και μεατρέπονται κατ’ ευθείαν σε συμβάσεις ορισμένου χρόνου.