Για ποιο λόγο την ώρα που κατέβαινε η νέα έκδοση με την διαδικασία Live Update σταμάτησε η λήψη των αρχείων;
Για 2 λόγους:

1)Δυσλειτουργία στην γραμμή της ADSL σας.
2)Πατήσατε το κουμπί Διακοπή ή κλείσατε το πρόγραμμα

Ξαναπροσπαθήστε και η έκδοση θα εγκατασταθεί χωρίς κανένα πρόβλημα.