Πώς διαγράφω ένα συνταγολόγιο;
Από την επιλογή 4.4

Αφού εμφανίσετε το συνταγολόγιο που θέλετε να διαγράψετε πατάτε τον συνδυασμό ALT+D.