Πώς μπορώ να διαγράψω μία σύνδεση πελάτη-είδους με νέο κωδικό πελάτη;
Από την επιλογή 5.Α.1

Αναζητάτε τον πελάτη, το είδος και πατάτε τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+D.