Πώς διαγράφω μία πιστωτική κάρτα;
Από την επιλογή 4.Φ.1

Με τον συνδυασμό των πλήκτρων CTRL+F5 αναζητάτε την πιστωτική κάρτα που θέλετε να μεταβάλετε.

Με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+D διαγράφετε την πιστωτική κάρτα που καλέσατε. Προϋπόθεση για να διαγράψετε μία κάρτα είναι να μην έχει γίνει κίνηση από την επιλογή 1.1 Αγορές-Πωλήσεις.