Πώς διαγράφω τις κινήσεις μιας παραγωγής;
Από την επιλογή 2.Α.1.

Αφού αναζητήσετε την παραγωγή σας και εμφανίσετε τις κινήσεις στην οθόνης σας με διπλό κλικ σε κάθε εγγραφή μεταφέρεστε μέσα στην κίνηση όπου με ALT+D την διαγράφετε.