Πώς διαγράφω ένα πάγιο;
Από την επιλογή 1.Ε.1

Αφού αναζητήσετε το πάγιο με τον συνδυασμό των πλήκτρων CTRL+F5 ή Shift+? και το εμφανίσετε στην οθόνη σας με τον συνδυασμό των πλήκτρων ALT+D διαγράφετε το πάγιο εάν δεν έχει κινηθεί.