Έχετε εργαζόμενο στα κυλιόμενα ωράρια σε κάποιο τμήμα. Θέλετε να τον διαγράψετε από το τμήμα, δεν σας αφήνει όμως. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Αν τον εργαζόμενο στην καρτέλα του τον ορίσετε ότι δεν είναι κυλιόμενος τότε και πάλι δεν μπορούμε να τον διαγράψουμε μέσα από το πρόγραμμα.
Αν όμως πάτε να του υπολογίσετε κίνηση από τα κυλιόμενα δεν θα υπολογίζεται.
Αν διαγράψετε τις κινήσεις των κυλιόμενων και πάλι δεν σας αφήνει να διαγράψετε τον εργαζόμενο μέσα από το τμήμα του κυλιόμενου.
Αν στην καρτέλα βάλετε ημερομηνία αποχώρησης στον εργαζόμενο πάλι δεν θα σας αφήνει να τον διαγράψετε μέσα από το τμήμα των βαρδιών.
Θα δείτε γιατί θέλετε να τον σβήσετε και να τον διαγράψετε. Αν απλά ο εργαζόμενος αλλάζει βάρδια από μήνα σε μήνα τότε απλά στον άλλον μήνα θα του βάλετε άλλες βάρδιες (δεν χρειάζεται να τον διαγράψετε).
Υπενθυμίζουμε ότι για να πάτε σε άλλον μήνα κάνετε αλλαγή ημερομηνίας του προγράμματος.
Αν δεν θέλετε να του υπολογίσει καθόλου μισθοδοσία, τότε ενώ θα έχει το όνομά του μέσα στο τμήμα και δεν θα μπορείτε να το διαγράψετε, απλά μην του βάλετε καθόλου βάρδιες (δεν θα υπολογίσει τίποτα για τον εργαζόμενο αυτό, ούτε νυχτερινά ούτε κανονικές αποδοχές).
Εναλλακτική λύση είναι να δημιουργήσετε νέο τμήμα.