Έχετε πάει στην Μισθοδοσία Περιόδου και επιλέγετε τον εργαζόμενο για να υπολογίσετε την μισθοδοσία του. Το πρόγραμμα όμως σας εμφανίζει το μήνυμα: «Ο εργαζόμενος ανήκει σε άλλο κύκλωμα». Τι μπορείτε να κάνετε;
Απάντηση:
Αυτό το μήνυμα σημαίνει ότι ο εργαζόμενος είναι οικοδόμος οπότε θα πρέπει να υπολογίσετε τις μισθοδοσίες από το κύκλωμα των οικοδομικών.

Θα πάτε στην Διαχείριση Κινήσεων Μισθοδοσίας, και θα κάνετε κλικ στα κιάλια του πεδίου Έτος / Μήνας. Θα σας εμφανιστεί η λίστα με τις κινήσεις του μήνα. Θα επιλέξετε αυτή που θέλετε και θα κάνετε κλικ στο πλήκτρο οθόνης Διαγραφή.