Θέλετε να διαγράψετε μία μισθολογική κίνηση που έχετε περάσει. Φέρνετε την κίνηση στην οθόνη σας, αλλά το πλήκτρο οθόνης Διαγραφή είναι με αχνά γράμματα, ανενεργό. Τι θα κάνετε;
Αυτό γίνεται διότι στην ουσία δεν έχει καταχωρηθεί η κίνησή σας. Θα υπάρχει το πλήκτρο οθόνης Εισαγωγή με έντονα γράμματα (ενεργό), πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχει ακόμα καταχωρηθεί η κίνηση. Στις καταχωρημένες κινήσεις δεν υπάρχει το πλήκτρο οθόνης Εισαγωγή, αντικαθίσταται από την λέξη Μεταβολή.
Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχετε να διαγράψετε κάτι, αφού δεν υπάρχει καταχωρημένη η κίνηση.