Θέλετε να κάνετε διαγραφή όλων των κινήσεων του έτους. Πηγαίνετε λοιπόν στις Βοηθητικές > Εργασίες Αρχείων > Διαγραφή έτους. Μετά περνάτε κινήσεις εσόδων. Όμως στο έντυπο Ε3 δεν έχει ενημερώσει τον πίνακα Στστ με τα τεκμαρτά έσοδα και τα περιθώρια κέρδους. Τι μπορεί να φταίει;
Θα πάτε στα στοιχεία της εταιρίας στο Ε3, στο ταμπελάκι Στστ. Θα δείτε ότι θα λείπουν οι συντελεστές κέρδους. Η διαγραφή που έγινε είναι μαζική, και διαγράφει και τους συντελεστές που ενδεχομένως να είχατε περάσει εκεί.