Μέσα στον λογαριασμό του Γενικού λογιστικού σχεδίου, στην Σύνδεση με ΦΠΑ ορίζετε τον σχετικό κωδικό αλλά δεν τον δέχεται. Π.χ. πληκτρολογείτε το Ε606 και το διαγράφει. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Θα δείτε αν το γράμμα Ε είναι ελληνικός χαρακτήρας γιατί στα πεδία σύνδεσης του ΦΠΑ δεν επιτρέπονται λατινικοί χαρακτήρες. Επίσης θα δείτε αν η σύνδεση αντιστοιχεί στο σωστό πεδίο του εντύπου της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ, καλώντας τη βοήθεια μέσα από την οθόνη καταχώρισης λογαριασμών του γενικού λογιστικού σχεδίου (Κύριες Εργασίες-Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), όπου εκεί προβάλλεται η τρέχουσα συνδεσμολογία. Η βοήθεια καλείται με το πλήκτρο F1 ή κλικάροντας το εικονίδιο i, (στην κάτω δεξιά γωνία στην οθόνη καταχώρισης).