Μπορείτε να ορίσετε ένα διαφορετικό από το πραγματικό ωρομίσθιο του εργαζόμενου για να υπολογίζετε σε αυτό τις υπερωρίες του; (δηλαδή η προσαύξηση των υπερωριών να τις υπολογίζει όχι με βάση το πραγματικό ημερομίσθιο αλλά με βάση το τεκμαρτό που θέλετε εσείς – ως βάση υπολογισμού)
Αν θέλετε το πρόγραμμα να υπολογίζει τις υπερωρίες του εργαζόμενου με βάση ένα διαφορετικό ωρομίσθιο από το πραγματικό, θα πάτε στον Εργαζόμενο, στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά. Στο κάτω δεξιό μέρος της οθόνης σας στο πεδίο Τεκμαρτή Υπερωρία θα βάλετε αυτό το τεκμαρτό ωρομίσθιο. Στην Μισθοδοσία περιόδου θα βάλετε τις ώρες στις ανάλογες υπερωρίες ανάλογα με την προσαύξηση που θα έχουν (25%, 75% κτλ). Το πρόγραμμα θα υπολογίσει αυτή την προσαύξηση πάνω στο τεκμαρτό αυτό ωρομίσθιο.