Έχετε έναν εργαζόμενο που εργάζεται με διαφορετικό ωράριο ανά ημέρα, με απογευματινή βάρδια. Πώς θα το περάσετε στο πρόγραμμα και ποιες ώρες θα εμφανίσει στο Ιστορικό; Στην Μισθοδοσία και στην Ατομική σύμβαση εργασίας τι θα εμφανίσει; Ποια η διαφορά αν τον αμείβετε με το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών ή με βάση την Σύμβαση; Τι θα πρέπει να προσέξετε;
Αν ο εργαζόμενος δουλεύει με διαφορετικό ωράριο ανά ημέρα τότε στις ώρες θα σας εμφανίσει την αναλογία των 166,667 (ή 6,667 αν είναι ημερομίσθιος), σε σχέση με τον ΜΕΣΟ ΟΡΟ ΩΡΩΝ ανά ημέρα.

Παράδειγμα:

Το ωράριο του εργαζόμενου είναι:

Δευτέρα 12:00 15:00
Τρίτη 12:00 15:00
Τετάρτη 12:00 15:00 18:00 21:00
Πέμπτη 12:00 15:00
Παρασκευή 12:00 15:00 18:00 21:00
Σάββατο ΡΕΠΟ
Κυριακή ΑΡΓΙΑ

Επίσης στο καρτελάκι Εργασιακά στο πεδίο Πλήρες Ωράριο θα πρέπει να βάλετε ΟΧΙ, παρ’ όλο που κάποιες ημέρες έχει πλήρες. Αρκεί έστω και μια ημέρα να μην έχει πλήρες για να βάλετε σε αυτό το πεδίο το ΌΧΙ.
Στο πεδίο Όλες οι Ημέρες θα βάλετε ΝΑΙ και στο πεδίο Ώρες εργασίας /ημέρα δεν θα βάλετε τίποτα.
Αν τώρα ενημερώσετε το Ιστορικό θα σας φέρει στις ώρες το 87,50, που είναι :
Μέσος όρος ωρών ανά ημέρα = Σύνολο ωρών / Σύνολο εργάσιμων ημερών = 21 ώρες / 5 ημέρες = 4,2.
Και: 166,667*4,2 / 8 = 87,50. Αυτές τις ώρες θα σας εμφανίσει στο ιστορικό.

Αν έχετε βάλει στον εργαζόμενο το συγκεκριμένο ωράριο και ταυτόχρονα:

-Αν στο πεδίο Πλήρες Ωράριο βάζατε ΝΑΙ και στο πεδίο Όλες οι Ημέρες βάζατε ΝΑΙ, τότε στο Ιστορικό θα σας έφερνε ως ώρες το 166,667.
-Αν στο πεδίο Πλήρες Ωράριο βάζατε Όχι Όλες οι Ημέρες βάζατε ΟΧΙ, και βάζατε στο πεδίο Ημέρες / Εβδομάδα, πχ, 4 τότε στο Ιστορικό θα σας έφερνε: 87,50.
-Αν στο πεδίο Πλήρες Ωράριο βάζατε ΝΑΙ, και ταυτόχρονα στο Όλες οι Ημέρες βάζατε ΟΧΙ, και βάζατε στο πεδίο Ημέρες / Εβδομάδα, πχ, 4 τότε στο Ιστορικό θα σας έφερνε: 87,50.

Αν τον εργαζόμενο τον αμείβετε με την Σύμβαση τότε στην Μισθοδοσία Περιόδου θα σας εμφανίσει ως αποδοχές την αναλογία τους, ανάλογα με τις ώρες που δουλεύει ο εργαζόμενος.

Αν έχετε βάλει το παραπάνω ωράριο και στα πεδία Πλήρες Ωράριο βάλετε ΝΑΙ τότε στο ταμπελάκι Σύμβαση και πάλι θα σας φέρει τις μειωμένες αποδοχές του σύμφωνα με το ωράριο που του έχετε βάλει, δηλαδή το ποσό που αναγράφεται στην σύμβαση δεν επηρεάζεται από το Πλήρες Ωράριο, αλλά από το Ωράριο του εργαζόμενου.

Πχ το ποσό της σύμβασης για πλήρες ωράριο και όλες τις ημέρες είναι 874€. Τώρα που ο εργαζόμενος δουλεύει μέσα στην εβδομάδα 21 ώρες και όχι 40, το ποσό στην Σύμβαση θα είναι 874 * 21/0 = 458,85.

Επηρεάζεται όμως το ποσό της σύμβασης και κατ’ επέκταση και ο υπολογισμός της μισθοδοσίας και οι σχετικές εκτυπώσεις από το πεδίο Όλες οι Ημέρες. Στο παραπάνω παράδειγμα ο εργαζόμενος εργάζεται για όλες, και τις -5- ημέρες. Αν όμως στο πεδίο Όλες οι Ημέρες βάλετε για παράδειγμα -3-, τότε στο ταμπελάκι Σύμβαση θα αλλάξουν οι αποδοχές και θα υπολογιστούν ως εξής:
458,85 * 3/5 = 275,31€. Επίσης στην Μισθοδοσία Περιόδου αν έχετε βάλει Όλες οι Ημέρες πχ -3-, θα αλλάζουν και οι μισθοδοτούμενες ημέρες και ΔΕΝ θα είναι 25. Αν όμως βάλετε Όλες οι Ημέρες ΝΑΙ τότε στην μισθοδοσία περιόδου θα εμφανίζονται 25 πληρωτέες και ασφαλίσιμες ημέρες.

Θα πρέπει λοιπόν ο αριθμός ημερών εργασίας του ωραρίου να συμφωνούν με τον αριθμό ημερών εργασίας που θα δηλώσετε εδώ.

Αν τον εργαζόμενο τον αμείβετε με βάση το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών και όχι με βάση την σύμβαση:
Τότε θα πρέπει στο Ιστορικό, στην Εξέλιξη, να βάλετε στις Αποδοχές το πραγματικό ποσό που αμείβεται ο εργαζόμενος για τις ημέρες και ώρες που δουλεύει.

Αν σε αυτή την περίπτωση πείτε Πλήρες Ωράριο ΝΑΙ και Όλες οι ημέρες ΝΑΙ τότε η Μισθοδοσία Περιόδου θα υπολογιστεί με βάση το ποσό που βάλατε στο Ιστορικό, θα σας δώσει όμως ως πληρωτέες και ασφαλιστικές ημέρες τις 25.
Αν είχατε βάλει Πλήρες Ωράριο ΌΧΙ και όλες οι Ημέρες ΝΑΙ τότε η μισθοδοσία θα υπολογιστεί με το ποσό του Ιστορικού, όμως στις ασφαλίσιμες και στις πληρωτέες ημέρες θα εμφανιστεί το 20 ή το 21 ανάλογα με τον μήνα, και όχι το 25.

Στην Ατομική Σύμβαση εργασίας θα σας εμφανιστούν στις Ώρες εργασίας ανά εβδομάδα οι 21 ώρες, και οι αποδοχές ανάλογα με τις περιπτώσεις που αναλύθηκαν παραπάνω.