Διαδοχικές συμβάσεις εργασίας:Αν οι ανανεώσεις της σύμβασης στον ίδιο εργοδότη είναι περισσότερες από -3- σε διάστημα 2ετίας, τότε θεωρείται ότι καλύπτει πάγιες ανάγκες και μετατρέπονται σε συμβάσεις αορίστου χρόνου (όταν το διάστημα ανανέωσης της μίας από την άλλη είναι μικρότερο των 45 ημερολογιακών ημερών).