Διαδικασίες απογραφής ασφαλισμένου στο ΙΚΑ:Δικαιολογητικά που χρειάζονται για την απογραφή του εργαζόμενου στο ΙΚΑ:

-Αίτηση απογραφής ασφαλισμένου
-Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
-Φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης ή εκκαθαριστικό εφορίας ή βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ από την εφορία
-Λογαριασμός ΔΕΗ ΟΤΕ κτλ για εξακρίβωση της διεύθυνσης κατοικίας
-Κάρτα πρόσληψης ΟΑΕΔ εργοδότη