Διαδικασία πρόσληψης οικοδόμωνΔιαδικασία πρόσληψης οικοδόμων:

-Κατάθεση κάρτας πρόσληψης στον ΟΑΕΔ, καθώς είναι σύμβαση ορισμένου χρόνου και έργου. Δεν υπάρχει υποχρέωση κατάθεσης προγράμματος ωρών εργασίας ούτε και τήρηση του Ειδικού βιβλίου καταχώρησης νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού.
Θα πρέπει να τηρείται το Ημερήσιο δελτίο βιβλίου απασχολούμενου προσωπικού (θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας).
Επίσης η εταιρία θα πρέπει να διαθέτει το Βιβλίο μέτρων ασφαλείας και υγείας που θεωρείται είτε από την Τεχνική και υγειονομική επιθεώρηση εργασίας ή από το Κέντρο πρόληψης επαγγελματικού κινδύνου.