Πώς μπορώ να έχω δύο περιγραφές στα είδη μου και να επιλέγω στην τιμολόγηση ποια θα χρησιμοποιήσω;
Στην επιλογή 4.3 και στην δεύτερη σελίδα του είδους υπάρχει το πεδίο Β περιγραφή.

Συμπληρώνετε την δεύτερη περιγραφή και στην επιλογή 1.1(Αγορές-Πωλήσεις) με ALT+R και στο πεδίο Περιγραφή Είδους 1/2 επιλέγετε το 2.

Με F10 καταχωρείτε.