Έχετε εργαζόμενο στα κυλιόμενα ωράρια. Κάνετε κανονικά τον υπολογισμό τους αλλά δεν τον εμφανίζει στην μισθοδοσία περιόδου. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Πρώτα θα δείτε τα βασικά: Ότι ο εργαζόμενος είναι περασμένος στο πρόγραμμα του τμήματος του κυλιόμενου που τρέχετε, ότι πρόκειται για τον ίδιο μήνα μισθοδοσίας, αν στην καρτέλα του τον έχετε δηλώσει ως κυλιόμενο, αν είναι πολλοί ή ένας ο εργαζόμενος που το κάνει αυτό, αν παλαιά τον ενημέρωνε κανονικά και από ένα σημείο και μετά σταμάτησε να τον ενημερώνει. Θα δείτε και τις ημερομηνίες του εργαζόμενου (αν έχει αποχωρήσει στον μήνα που του τρέχετε τα κυλιόμενα).
Αν όλα αυτά είναι εντάξει, τότε μέσα στην καρτέλα του εργαζόμενου στα Εταιρικά θα κοιτάξετε αν έχει μπει το ωράριό του, και αν στο tab Μισθοδοσία έχετε επιλέξει ως Μέθοδο καταχώρησης το ημερολόγιο (το ωράριο που θα ενημερώσει την κίνηση είναι αυτό που βρίσκεται μέσα στο πρόγραμμα του κυλιόμενου. Για να γίνει όμως η ενημέρωσή του, χρειάζεται και εδώ το ωράριο, μέσα στην καρτέλα του).