Βάζετε στην Μισθοδοσία Περιόδου, στην Ασθένεια, το διάστημα ασθενείας του εργαζόμενου. Δεν σας υπολογίζει όμως αυτόματα τον αριθμό ημερών ασθενείας. Επίσης «τρέχετε» την Άδεια Ληφθείσα, βάζετε εύρος ημερομηνιών της αδείας, αλλά δεν σας υπολογίζει αυτόματα τις πληρωτέες ημέρες της αδείας. Γιατί γίνεται αυτό;
Αν στον εργαζόμενο στην καρτέλα του έχετε ορίσει ως τρόπο υπολογισμού την Πρότυπη Κίνηση ή το Καμία (Εισαγωγή χρήστη) και όχι το Ημερολόγιο, τότε δεν θα σας υπολογίζει αυτόματα τις ημέρες ασθενείας, αφού δεν «βλέπει» το ωράριο, το ημερολόγιο. Τον τρόπο υπολογισμού μισθοδοσίας που έχετε ορίσει στον εργαζόμενο μπορείτε να το δείτε και μέσα από την κίνηση της μισθοδοσίας, στο ταμπελάκι Παράμετροι, στο πεδίο «Μέθοδος Αυτόματης Καταχώρησης».
Επίσης, με την ίδια λογική, αν «τρέξετε» Άδεια Ληφθείσα και βάλετε εύρος ημερομηνιών της αδείας, δεν θα σας υπολογίσει αυτόματα τις πληρωτέες ημέρες της αδείας αφού δεν «βλέπει» το Ημερολόγιο. Θα σας υπολογίσει την δεδουλευμένη άδεια του εργαζόμενου με βάση τις μισθοδοσίες που έχετε «τρέξει» με την Πρότυπη Κίνηση, αλλά αν του βάλετε εύρος ημερομηνιών στα πεδία «Άδεια Ληφθείσα», στο ταμπελάκι Μισθοδοσία, κάτω αριστερά, δεν θα σας υπολογίσει αυτόματα τις πληρωτέες ημέρες αδείας.