Θέλετε να πάρετε την εγγραφή ΑΠΔ οικοδομικών αλλά σας εμφανίζεται το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Πρώτα θα δείτε αν ο εργαζόμενος έχει ΙΚΑ, και αν στην καρτέλα του στο ταμπελάκι Εταιρικά έχετε δηλώσει να μην ενημερώνει την ΑΠΔ. Αν αυτά είναι εντάξει, τότε :
Θα πάτε στο οικοδομικό έργο που έχετε φτιάξει και το οποίο περιλαμβάνεται στην ΑΠΔ που παίρνετε. Θα δείτε αν έχετε βάλει υποκατάστημα ΙΚΑ (στα Στοιχεία Οικοδομικού έργου).