Τρέχετε τις ακαταχώριστες κινήσεις εργαζομένων, αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι σημαίνει το μήνυμα αυτό;
Το μήνυμα σημαίνει ότι έχετε τρέξει κινήσεις για όλους τους εργαζόμενους (δεν υπάρχουν ακαταχώριστες κινήσεις).