Κάνετε ενημέρωση κινήσεων οικοδομικών σε κάποιον μήνα αλλά σας δίνει το μήνυμα: «Δεν υπάρχουν εγγραφές», και σταματάει τελείως την διαδικασία. Τι θα πρέπει να προσέξετε;

Θα δείτε τα regional settings , τοπικές ρυθμίσεις την ώρα, την ημερομηνία, υποδιαστολές και τελείες να είναι όπως πρέπει. Επίσης θα δείτε αν κάποιον εργαζόμενο τον έχετε βγάλει από οικοδόμο ενώ είχατε ήδη τρέξει την ενημέρωση του μήνα αυτού.
Πχ τον εργαζόμενο Α τον είχατε οικοδόμο, και του βγάλατε κίνηση οικοδομικών τον Μάιο. Μετά πήγατε και τον βγάλατε από οικοδόμο και του ξανά κάνατε ενημέρωση του Μαΐου. Θα σας δώσει το μήνυμα αυτό. Θα πρέπει στην καρτέλα του να τον ξανά «γυρίσετε» σε οικοδόμο και να γίνει η ενημέρωση. Αν μετά δεν θέλετε κινήσεις οικοδομικών για αυτόν τον εργαζόμενο-οικοδόμο, μπορείτε να τις διαγράψετε.