Θέλετε να αποστείλετε την ΑΠΔ Οικοδομικών. Σας εμφανίζεται όμως το μήνυμα «Δεν υπάρχουν εγγραφές». Τι θα πρέπει να κάνετε;
Θα πάτε στα Οικοδομικά > Οικοδομικά έργα.
Στα πεδία Χρήστης / Κωδικός βάζετε το Username και το Password του ΙΚΑ ανά έργο προκειμένου να γίνει η αποστολή της ΑΠΔ ηλεκτρονικά. Αν δεν τα συμπληρώσετε τότε κατά την αποστολή της θα εμφανίζεται το μήνυμα “Δεν υπάρχουν εγγραφές”.