Μπαίνετε μέσα στην εφαρμογή και σας εμφανίζει το μήνυμα: «Υπάρχει νεότερη έκδοση Συμβάσεων στο Internet». Πηγαίνετε να κάνετε κανονικά το Update αλλά σας εμφανίζεται μήνυμα: «Δεν υπάρχει νεότερη έκδοση από την δική σας». Τι μπορεί να φταίει;
Όταν θα σας εμφανιστεί το παράθυρο του Update θα πρέπει να επιλέξετε το Συμβάσεων και όχι του Προγράμματος.