Μέσα στις Κινήσεις κάνετε κλικ στα κιάλια για να τις δείτε. Παρατηρείτε όμως ότι δεν τις εμφανίζει όλες. Γιατί γίνεται αυτό;

Στο κάτω μέρος του παραθύρου των κινήσεων που σας εμφάνισε, αναφέρει αν είναι Εσόδου ή Εξόδου. Θα επιλέξετε λοιπόν ανάλογα.