Έχετε έναν εργαζόμενο που του έχετε βάλει ασφαλιστική κλάση μέσα στην καρτέλα του (τεκμαρτά, τύπος αποδοχών 13). Όμως κατά τον υπολογισμό της μισθοδοσίας οι κρατήσεις γίνονται σε άλλο ποσό και όχι στα τεκμαρτά. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πάτε στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εργασιακά και θα δείτε αν στο πεδίο Εισφορές στα τεκμαρτά έχετε βάλει Ναι ή Όχι. Αν είναι Όχι και παρά ταύτα στο πεδίο Ασφαλιστική Κλάση ( ή στο Ιστορικό, Εξέλιξη αποδοχών στο πεδίο Τεκμαρτές Εισφορές) έχετε βάλει κλάση, τότε η εφαρμογή θα συγκρίνει το ποσό της κλάσης με τις πραγματικές αποδοχές που παίρνει και θα τον ασφαλίσει στο μεγαλύτερο ποσό εκ των δύο.
Στην εξαιρετικά σπάνια περίπτωση που εκ παραδρομής έχετε βάλει άλλο τεκμαρτό ποσό στο ιστορικό και άλλη ασφαλιστική κλάση, τότε : Αν στο Εισφορές στα τεκμαρτά έχετε πει Ναι υπερισχύει η ασφαλιστική κλάση. Αν όχι τότε θα τον ασφαλίσει στο μεγαλύτερο εκ των τριών, – των πραγματικών αποδοχών – της ασφαλιστικής κλάσης – του ποσού που βάλατε στο τεκμαρτές εισφορές στο ιστορικό.
Υπενθυμίζεται ότι το πεδίο Τεκμαρτές εισφορές στο ιστορικό, εξέλιξη αποδοχών το συμπληρώνετε μόνο αν έχετε τεκμαρτά αλλά αυτό το τεκμαρτό ασφαλίσιμο ποσό δεν είναι καμία ασφαλιστική κλάση.
Αν ΔΕΝ έχετε βάλει ασφαλιστική κλάση, ΔΕΝ τον έχετε δηλώσει να ασφαλίζεται στα τεκμαρτά, και το ποσό των τεκμαρτών είναι στο ιστορικό, τότε θα συγκρίνει τις πραγματικές του αποδοχές με το τεκμαρτό του ιστορικού και θα τον ασφαλίσει στο μεγαλύτερο εκ των δύο. Αν όμως τον είχατε δηλώσει να ασφαλίζεται στα τεκμαρτά τότε θα τον ασφάλιζε σε αυτό το ποσό του ιστορικού, της εξέλιξης αποδοχών (όπως θα γινότανε αν τον είχατε με ασφαλιστική κλάση).