Υπολογίζετε αναδρομικά αποδοχών για έναν εργαζόμενο. Βλέπετε όμως ότι οι εισφορές των αναδρομικών (από το ταμπελάκι Αποτελέσματα) που υπολόγισε το πρόγραμμα δεν συμφωνούν με τους συντελεστές των ταμείων του εργαζόμενου. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό και τι θα πρέπει να κάνετε;
Τα ταμεία τα τοποθετείτε στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Εργασιακά.

Αν κατά την διάρκεια του έτους αλλάξατε την σειρά που είναι τοποθετημένα τα ταμεία, τότε όταν θα υπολογίσετε τα αναδρομικά αυτά θα υπολογιστούν στους συντελεστές του ταμείου που είχε ο εργαζόμενος, ενώ στο Λεκτικό, δηλαδή στην περιγραφή του ταμείου, στην κίνηση των αναδρομικών, στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, θα φαίνεται το νέο ταμείο.

Π.χ. ο εργαζόμενος είχε τα εξής ταμεία:

4) ΤΕΑΥΕΚ με συντελεστές έστω 5% στον εργαζόμενο και 7 % στον εργοδό-τη
5) ΙΚΑ με συντελ. 16% και 25%
6) ΤΣΜΕΔΕ με 10% και 1%

Στη συνέχεια αλλάξατε την σειρά των ταμείων:
4. ΙΚΑ με συντελ. 16% και 25%
5. ΤΣΜΕΔΕ με 10% και 1%
6. ΤΕΑΥΕΚ με συντελεστές έστω 5% στον εργαζόμενο και 7 % στον εργοδότη

Τώρα που θα τρέξετε αναδρομικά τα ταμεία στην κίνηση των αναδρομικών θα είναι με την παραπάνω σειρά, όμως οι εισφορές θα έχουν υπολογιστεί με βάση την σειρά των ταμείων που είχε στην αρχή ο εργαζόμενος (τουλάχιστον για τους μήνες που οι μισθοδοσίες είχαν υπολογιστεί με την 1η κατάταξη των ταμείων, πριν αυτά αλλάξουν θέσεις). Αν πάτε στην αναλυτική κατάσταση των αναδρομικών θα δείτε ότι για τους μήνες που τα ταμεία ήταν σε διαφορετική θέση οι εισφορές δεν θα συμφωνούν με τα ποσά και τους συντελεστές των ταμείων.
Για τους μήνες που τα ταμεία ήταν με την ίδια θέση με την τελευταία, οι εισφορές θα συμφωνούν με τα ποσά και τους συντελεστές των ταμείων.

Θα πρέπει να υπολογίσετε εσείς τα ποσά των εισφορών και να τα τοποθετήσετε με το χέρι στην κίνηση των αναδρομικών. Θα πάτε στην μισθοδοσία των αναδρομικών στο ταμπελάκι Παράμετροι και στο πεδίο Μέθοδος αυτόματης καταχώρησης θα βάλετε Εισαγωγή Χρήστη.

Θα πάτε στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ/ Ισολ.
Στο δεξί μέρος της οθόνης θα κάνετε κλικ στον μήνα που θέλετε να κάνετε την αλλαγή των εισφορών.
Μετά θα πάτε δεξιά στις Εισφορές Ταμείων, και θα βάλετε αυτές που πρέπει, που αντιστοιχούν στο συγκεκριμένο ταμείο.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΑΣ : ΜΗΝ αλλάζετε την θέση των ταμείων μέσα στον εργαζόμενο, διότι μετά όταν θα υπολογίσετε αναδρομικά θα υπάρξει θέμα!!