Έχετε έναν εργαζόμενο με σύμβαση. Τρέχετε την μισθοδοσία του, οι ασφαλιστικές του όμως κρατήσεις δεν προέρχονται, δεν συμφωνούν με το μικτό ποσό της σύμβασης. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Θα δείτε αν στην σύμβαση υπάρχει ένα συγκεκριμένο επίδομα όπου δεν έχει εισφορές. Αν λοιπόν έχετε επιλέξει το επίδομα αυτό δεν θα συμφωνούν οι μικτές αποδοχές με τις ασφαλιστικές κρατήσεις που γίνονται. Για παράδειγμα στην σύμβαση του δημοσίου υπάρχει ένα επίδομα σύμβασης στο οποίο δεν υπολογίζονται κρατήσεις.