Έχετε έναν εργαζόμενο που τον απολύετε. Του υπολογίζετε το Δώρο Πάσχα ή Χριστουγέννων. Δεν συμφωνείτε με τις ημέρες του Δώρου που εμφανίζει το πρόγραμμα.
Θα κοιτάξετε αν έχετε βάλει ημερομηνία αποχώρησης στον εργαζόμενο, στην Διαχείριση Εργαζομένων (στην καρτέλα του εργαζόμενου στο ταμπελάκι Ημερ/νίες). Αν δεν έχετε βάλει, το πρόγραμμα θα εμφανίσει την αναλογία του Δώρου μέχρι την ημερομηνία που εσείς το υπολογίζετε.
Θα πρέπει λοιπόν πρώτα να βάλετε την ημερομηνία αποχώρησης ώστε το πρόγραμμα να υπολογίσει την αναλογία του Δώρου μέχρι εκείνη την ημερομηνία.